Rezonans stochastyczny

Co to jest srt-zeptoring?

Srt-zeptoring jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych i ortopedycznych w szczególności w przypadku zaburzeń ruchu. W zabiegu tym wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie rezonansu stochastycznego. Jest to metoda stosowana i rekomendowana przez: Instytut Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Obecnie jest on stosowany w ponad 250 ośrodkach szpitalno – rehabilitacyjnych w całej Europie .Terapia metodą srt-zeptoring poprawia:

• naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji i uwalnianie neuroprzekaźników oraz aktywację obszarów mózgu,
• zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,
• sterowanie odruchami, optymalnie regulując prefleks
• sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,
• koordynację ruchów poprzez aktywację możdżka,
• przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości
• efektywności treningów u sportowców

Przebieg terapii srt-zeptoring:

Podczas terapii pacjent stojąc na urządzeniu terapeutycznym srt-medical zostaje delikatnie wytrącany z równowagi w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w stanie lepiej kontrolować swoje ruchy.P1090092

Do obszarów zastosowania należą:

 • Przeciwdziałanie upadkom ( zaburzenia równowagi )
 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane (SM), Zanikowe stwardnienie boczne ( ALS )
 • ADHD (Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
 • Udar mózgu
 • Autyzm
 • Paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego
 • Depresja
 • Nietrzymanie moczu
 • Ból
 • Urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania)
 • Osteoporoza
 • Dziecięce porażenie mózgowe MPD
 • Trening, profilaktyka i rehabilitacja sportowa
 • Terapia srt-zeptoring jest obecnie najlepszą udostępnianą pacjentom metodą terapeutyczną!

Jak działa srt-zeptoring?

Dzięki licznym receptorom (czujnikom) zlokalizowanym w mięśniach, ścięgnach, skórze, stawach itd. człowiek jest w stanie stwierdzić, w jakiej pozycji znajduje się jego ciało lub jego poszczególne części, tj. czy np. stoi lub siedzi, czy i jak się porusza.

Jeśli receptory niezmiennie zgłaszają to samo, np. gdy ciało się nie porusza lub porusza się monotonnie, zgłoszenia (informacje) te stają się dla mózgu nieinteresujące. Gdy jednak ciało generuje stale nowe, zmienne zgłoszenia, pobudzana jest aktywność mózgu. Jednocześnie trenuje on jak najszybsze i najefektywniejsze przetwarzanie tych informacji.

Podczas terapii srt-zeptoringiem pacjent stoi na dwóch płytkach pod stopy urządzenia srt- medical. Płytki te poruszają się w sposób niejednorodny i we wszystkich kierunkach (przód/tył, prawo/lewo, w gorę/w dół). Tym sposobem pacjent stale wyprowadzany jest z równowagi w sposób losowy i stochastyczny.

Pojęcie stochastyczny oznacza, że częstość podstawowa zaburzana jest przez dodatkowe zakłócenia (noise). Dzięki tej opatentowanej kombinacji stochastyki i losowości układ nerwowy i mięśnie trenowane są w sposób bardzo efektywny. Pacjent uczy się bardzo szybko skutecznego reagowania na losowe zakłócenia , dzięki czemu również w codziennym życiu potrafi lepiej wykonywać ruchy.

Najważniejsze efekty terapii srt-zeptoring:

1. Szybkie i efektywne przetwarzanie informacji

Co sekundę nasz mózg otrzymuje za pośrednictwem receptorów miliardy jednostek informacji. Świadomie jesteśmy w stanie przetworzyć jednak jedynie niewielki ułamek tych informacji Nasz mózg musi więc nieprzerwanie dokonywać wstępnego wyboru które informacje są dla niego istotne. Im większą liczbą przydatnych informacji, dobranych dzięki wstępnemu wyborowi, dysponuje mózg, tym większa jest pewność ruchów człowieka. Dzięki Stochastycznemu Losowemu Treningowi (SRT), szybkiemu następującemu po sobie „wytrącaniu z równowagi”, tworzone są ciągle nowe sytuacje/wymagania. Mózg poddawany jest treningowi dokonywania dobrych wyborów wstępnych i odpowiednio szybkiego i prawidłowego reagowania. Wniosek: srt-zeptoring poprawia selekcję informacji w mózgu i stwarza tym samym podstawy dla szybkiego i lepszego reagowania.

2. Uwalnianie neuroprzekaźników

Aby można było wykonać ruch, nasz mozg musi przekazać informacje lub rozkazy do naszych mięśni. W odwrotną stronę, za pośrednictwem receptorów, do mózgu docierają informacje o tym, jak ruch został wykonany. Prawidłowa ocena i następujące po niej rejestrowanie stanowią istotne elementy uczenia się przebiegów ruchów (nauki motorycznej). Ocena i rejestracja w mózgu następuje poprzez uwolnienie neuroprzekaźników ( np. dopamina ) Mózg reaguje na nowe wymagania/sytuacje, uwalniając dopaminę działającą jak aktywator mózgu. Szczególnie skuteczny jest ten rodzaj stochastycznych i losowych bodźców w przypadkach chorób charakteryzujących się zaburzeniem uwalniania dopaminy jak np. w chorobie Parkinsona lub depresji. Wniosek: srt-zeptoring uwalniając neuroprzekaźniki, powoduje aktywację obszarow mózgu odpowiedzialnych za koordynację złożonych ruchów.

3. Trenowanie generatorów rytmu w rdzeniu kręgowym

Istotny element naszej umiejętności chodzenia znajduje się w rdzeniu kręgowym który dba, w znacznym stopniu niezależnie od mózgu, o rytmiczną i na przemienną aktywację mięśni nóg. Srt-zeptoring aktywuje ten zespół komórek nerwowych i tym samym wspiera naszą umiejętność chodzenia. Dotyczy to pacjentów po udarze lub osób z paraliżem poprzecznym/urazem rdzenia kręgowego. Wniosek: srt-zeptoring aktywuje generatory rytmu w rdzeniu kręgowym, które mają istotne znaczenie dla umiejętności chodzenia.

4. Stymulacja prefleksów i odruchów

Wiele codziennych ruchów, jak i podczas uprawiania sportu, musi koniecznie być wykonywanych bardzo szybko, mowa jest tutaj o tzw. odruchach. Aby odruchy zyskiwały odpowiednią siłę, wymagają one wcześniejszej aktywacji, tzw. prefleksu, układu receptor-mięsień. Stochastycznie losowe bodźce srt-zeptoringu zapewniają idealną różnorodność bodźców treningowych i tym samym optymalizują sterowanie prefleksami i odruchami. Wniosek: srt-zeptoring poprawia prefleks i odruchy oraz podatność na aktywację zwrotnych mięśni ud, co gwarantuje pewność chodu.

5. Reaktywacja i ochrona komórek nerwowych i mięśniowych

Aby wytrenować mięśnie, muszą one otrzymać bodziec z odpowiednich komórek nerwowych. Gdy takich bodźców brakuje, mięśnie zanikają. Również komórka nerwowa wymaga regularnej aktywacji, aby przeżyć. Jeśli komórka nerwowa przez dłuższy okres czasu nie jest pobudzana, umiera. Szybkie stochastyczne i losowe ruchy płytek pod stopy urządzenia treningowego srt-medical powoduje intensywne pobudzenie różnych receptorów. To prowadzi do mimowolnej aktywacji mięśni ,co z kolei powoduję uwalniane substancji „odżywiających ”komórki nerwowe, oraz tworzenie nowych powiązań nerwowych. Najwięcej uwalnia się ich przy bodźcach stochastycznie losowych o częstości podstawowej w zakresie częstotliwości teta, tj. 3,5 do 7,5 Hz . Właśnie taką konfigurację bodźców umożliwia Terapia srt-zeptoring . Wniosek: srt-zeptoring prowadzi do reaktywacji i ochrony komórek nerwowych i mięśniowych.

6. Aktywacja możdżku

Stochastycznie charakter metody terapii srt-zeptoringu przyczynia się do reaktywacji możdżku. To poprawia koordynację poszczególnych przebiegu ruchów i gwarantuje w ten sposób ich pewność . Zróżnicowane studia wykazały, że szansa na powodzenie rehabilitacji zwiększa się w sposób istotny dzięki reaktywacji i móżdżku. Wniosek: srt-zeptoring aktywuje możdżek, przez co wykonywane ruchy stają się pewniejsze.

7. Poprawa przemiany materii w tkance kostnej

Srt-zeptoring generuje wielopłaszczyznowe, stochastycznie losowe bodźce, przeniesieniach na strukturę kości przyspiesza przemianę materii w tkance kostnej i wyraźne zwiększenie jej gęstości .W eksperymencie udowodniono, że zwiększenie gęstości kości poprzez rezonans stochastyczny (SR) jest czterokrotnie wyższy niż w przypadku stosowanie innej metody terapii bez tego typu pobudzeni. Wniosek: srt-zeptoring ożywia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości.

8. Trenig i profilaktyka w sporcieP1090094

Wykorzystywane przez kluby sportowe m.in.:

 • narodową reprezentację Brazylii w piłce nożnej
 • FC Bayern Munchen
 • Borrusia Dortmund
 • Borrusia Monchengladbach

oraz wybitnych sportowców:

 • Hermann Maier
 • Rony Ackerman
 • Kati Wilhelm

Rezonans stochastyczny zapewnia:

 • trening układu mięśniowego i nerwowego
 • poprawę sterowania odruchami
 • aktywizację obszaru w mózgu odpowiedzialnego za ruch
 • lepszą koordynację ruchów poprzez aktywację móżdżku
 • poprawę równowagi dynamicznej i statycznej
 • znacznie skuteczniejszą rehabilitację

Terapia zalecana jest w szczególności jako:

 • intensywny trening przed sezonem sportowym (narciarskim, biegowym….)
 • trening przygotowawczy do sezonu sportowego dla osób z małą intensywnością sportową w ciągu roku
 • efektywny i długotrwały trening uzupełniający dla osób zajmujących się sportem profesjonalnie
 • profilaktyka ewentualnych kontuzji sportowych
 • rehabilitacja pourazowa
 • metoda na osiągnięcie optymalnej formy sportowej w stosunkowo krótkim czasie

 

Wniosek: srt-zeptoring jest stosowany nie tylko jako terapia, ale także jako trening przeznaczony zarówno dla amatorów, pasjonatów i zawodowców.

Rezonans stochastyczny

Umów się już dziś!

Zabiegi falą uderzeniową

Zabiegi falą uderzeniową

Czym jest fala uderzeniowa? Falę uderzeniową można najkrócej zdefiniować jako falę akustyczną, wyróżniającą się wysokim i skokowym ciśnieniem....

czytaj dalej
Kinesiotapnig

Kinesiotapnig

Działanie tapingu drenażowego: aktywacja systemu limfatycznego zwiększenie prędkości przepływu limfy usuwanie zastoin limfatycznych zmniejszanie...

czytaj dalej
Terapia andulacyjna

Terapia andulacyjna

Terapia andulacyjna to specyficzna metoda terapii służąca do wytwarzania biologicznych drgań rezonansowych w tkance, w szerokim paśmie...

czytaj dalej
Masaże Specjalistyczne

Masaże Specjalistyczne

Masaż klasyczny – najpopularniejszy masaż, na jego podstawie powstały wszystkie inne rodzaje masażu. Likwiduje napięcie mięśniowe, powoduje wzrost...

czytaj dalej